Kategori arşivi: Meal

Resuller ve Sorular

O gün (ahiret),Allah,Resullerini bir araya topladığında ,onlara,”Size ne cevap verildi?” diye soracak. (Ümmetiniz sizin çağrınıza ne cevap verdiler.) Onlar ,”Bizim bu konuda bir bilgimiz yok.Gizli olan her şeyi bilen Sen’sin ,Sen” diye karşılık vereceklerdir.(Resuller öldükten sonra ümmetinin hali ve durumunun kendilerine gayb olduğunu ve bilmediklerini beyan ediyorlar.) Maide-109
Bu sorunun ardından Hz İsa örnek olarak ön plana çıkarılıyor ve;

“Ve yine Allah,”Ey Meryemoğlu İsa! Sen mi,”Beni ve annemi Allah’dan ayrı iki tanrı olarak kabul edin” dedin ? İsa ,”Haşa! Yücelerin yücesi eşsiz kudrette tek bir Allahsın. Gerçek olmayan bir şeyi söylemek elbette ki yaraşmaz.Zaten böyle demi olsaydım ,Sen bunu elbette ki bilirsin. Sen benim nefsimde sakladıklarımı da bilensin. Çünkü gaybı bilen yalnız Sen’sin sen! Ben onlara,”Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin” şeklkinde ki ,emreylediğin sözlerden başkasını asla söylemedim. Aralarında olduğum sürece onları gözettim.Beni vefat ettirdikten sonra onları gözeten Sen’din. Onlara bütünüyle şahit olan Sen’sin,sen.Eğer onlara azap edersen,doğrusu o ki,onlar Sen’in kullarındır. İstediğini yaparsın onlara.Eğer onları bağışlarsan ,kuşkusuz bu affın,Sen’in aziz ve hakim olduğundandır.””” Maide 116-118

Reklamlar

Tövbe

İman edip de hayırlı işler yapan kimseler,bu hallerini sürdürdükçe ,iman etmeden önce işledikleri günahlarını bütünüyle sildirmiş olurlar. Allah güzel davranıları kesintisiz olarak sürdüren kullarını çok sever. Maide-93

Helaller ve Haramlar

Ey helali helal,haramı haram bilen müminler,Allah’ın size helal kıldığı nimetleri kendinize haram etmeye kalkışmayın,haddi de aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah’ın size helal ettiği güzel ve temiz nimetleri yiyin ve inandığınız Allah’dan gereği gibi korkun. Maide 87-88

Nisa 34

Allah insanların bir kısmını öbürlerinden daha güçlü ve daha avantajlı yarattığından, erkekleri de kazandıklarından eşlerinin geçimlerini sağladıklarından ötürü, kadınların üzerinde hakimiyet kurması da hak olmuştur. Onun için iyi kadınlar gönülden itaatkar olup ,Allah’ın korumasını istediği şeyleri, yalnız kaldıklarında bile koruyan kadınlardır. Dikkafalılık ve şirretlik etmelerinden korktuğunuz kadınlara önce nasihat edin,olmazsa onları yataklarında yalnız bırakın,daha da olmazsa onları dövün. Sonunda size itaat ederlerse, onları artık serbest bırakın,aleyhlerine olacak bir tavır geliştirip onu sürdürmeyin… Doğrusu odur ki ,Allah çok yücedir ve çok büyüktür.

Ayette erkeklerin kadınlara üstünlüğünü şarta bağlı olarak zikretmiştir. Bu şartta ekonomik bir şarttır. Meal de gecen dövün ibaresi darabe kelimesinin çevirisinden dolayı yer almaktadır.Darabe kelimesinin dövme anlamının haricinde başka manalara gelebilecek farklı bir çok anlamı bulunmaktadır. Müfessirler ve mealciler genelde dövün kelimesiyle karşılamayı tercih etmektedirler. Halbuki ayetin konteksinden anladığımıza göre nasihat ve yatak ayırmadan sonra dövmek bir sonra ki aşama olmamalıdır. Dövmenin de işlemediği bir süreçten sonra ne yapılması gerekir. Ayet yatakları ayrıldıktan sonra yine de düzelmezlerle boşayın demektedir.

Nisa 36-42 arasında ki ayetlerde kibir,cimrilik ve bunların imanla bağlantısı konu edilmiştir.