Etiket arşivi: Ahmet Koyuncu

Yapısöküm

Amacı her türlü yapıyı sökmek olan yapısöküm,bir metni parçalar ,çelişkilerini ve varsayımlarını açığa çıkarır;ançak bunu yaparken metni iyileştirmek ,gözden geçirmek ya da daha iyi bir versiyonunun sunmak gibi bir niyeti yoktur. Şimdi bu gözle eski ve yeni ahitler’in durumunu gözden geçirdiğimizde yapısökümün neye dayanarak varlık kazandığı ve hayatta nereye tekamül ettiğini analiz etmek gerekir.

Yapısökümün temel varsayımına göre ,dil,anlam istikrarsızlığı ve belirlenimsizliğinin silinmez izlerini taşır. Yapısöküm ,irdelemeden,analiz etmeden kabullendiğimiz varsayımları sorgulamaya ve değer yargılarımızda ki boşlukları açığa çıkarıp,onların tartışmalı taraflarını ifşa eden felsefi şüpheciliğin oldukça kapsamlı bir biçimi olarak ta görülebilir.

Dil ,insanın içinde varolduğu dünyayı anlama ve tasvir etme aracı olarak dünyayı dile getirmedir,bir çeviridir. Bu yönüyle dil ,bir tercüme,eşyayı soyut kavramlara dönüştürme eylemi olduğu için doğrudan yaşantı ve tecrübeyle mukayese edildiğinde aynı zamanda bir dolaylılığı da ifade eder.

Reklamlar