Etiket arşivi: Kelam

Gazali Konuşmaları

gazzali_konusmalari_140_Front_MediumBilim Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin Gazzali’nin 900. vefat yıldönümü olan 2011 yılı vesilesiyle Şubat 2011-Kasım 2011 arasında düzenlenen “Gazzali Tartışmaları” adıyla düzenlediği oturumların kitaplaştırılmış halidir. Yedi oturum halinde düzenlenen programda Gazzali neredeyse tüm boyutlarıyla masaya yatırılmış ve konunun uzmanları tarafından ciddi bir analize tabi tutulmuştur. Oturumlara seçilmiş bir grup katılabildiği için oturum sonrasında ki sorular neredeyse her birimizin aklına gelebilecek veya konuyu etraflıca analiz edilmesini sağlayacak nitelikte sorulardır. Bu bağlamda böyle bir organizasyonu tertipleyen Bilim Sanat Vakfına teşekkür etmeliyiz.

Neden Gazzali sorusunun cevabı tek başına 900. vefat yıldönümü olması değil kuşkusuz. Bir medeniyetin düşünce seyrinin Gazzali öncesi,sonrası şeklinde ayrıma tabi tutulması bile Gazzali’nin adının büyüklüğünü anlamamız açısından önemli bir veritedir. Tek başına kendinden önce ki kelam,felsefe,tasavvuf geleneklerini eleştiriye tabi tutup yepyeni bir düşünsel paradigmanın kapılarına açması kadar tüm yukarıda sayılan düşünsel okulların haricinde döneminde yaşanan düşünsel bulanımların meydana getirdiği eylemsel sapmalara da dur denmesini sağlayacak bir zemin inşa etmiştir. Artık Gazzali sonrasında yukarıda sayılan üç düşünsel alan tek başlarına değil birbirlerinin içlerine girmiş ve birbirlerini besleyen bir damar misalidir. Daha öncesinden parçalı olan düşünsel dünyanın mimarları artık bütüncüldür.Yani Gazzali sonrası bir müslüman alim kelam,felsefe,mantık,ahlak,matematik,astronomi,geometri gibi döneminin tüm bilimlerinde konuşabilir haldedir. Kendinden öncesinde örneğin bir İbn-i Sina mantık,felsefe gibi alanlarda söz sahibiyken Matematik bilmezdi. Ya da metafiziğinde matematiğin yeri yoktu.Aynı şekilde Biruni’de matematik bilirken mantık bilmezdi.

Kitap toplam yedi bölümden oluşmakta olup bunlar;

1-Gazzali ve Felsefe:İlhan Kutluer
2-Üç Mesele-1:Alemin Ezeliliği:Ömer Türker
3-Üç Mesele-2:Tanrı ve Cüz’ilere Dair Bilgisi:Fehrullah Terkan
4-Üç Mesele-3:Ahiret Hayatının Mahiyeti Cismani mi Ruhani mi:Fatih Toktaş
5-Gazzali ve Fıkıh Usulü:Yunus Apaydın
6-Gazzali ve Kelam:Osman Demir
7-Gazzali ve Tasavvuf:Ekrem Demirli

Konu başlıklarından da görüleceği gibi özellikle Tefahütte filozofların tekfir edildiği üç mesele ön plana çıkarılmıştır.

Aşağıda her bir konu da yazarların söylediklerinden terekemde kalanlar yer almaktadır.

Reklamlar