Etiket arşivi: MİB

fortigate interface trafiği için debain üzerinde mrtg ayarlamak

networkumuzun wan çıkışında bulunan Fortigate cihazımız için MRTG kurulumu yapıp bir takım verilerin görüntülenmesini sağlayacağız.

apt-get install mrtg
komutu yardımıyla mrtg nin kurulmasını sağlıyoruz.
/var/www/mrtg dizininde
mkdir MIB
komutunu çalıştırıp MIB klasörünü oluşturuyoruz.
http://www.oidview.com/mibs/12356/FORTINET-TRAP-MIB.html dosyasını çekip MIB klasörü altına açıyoruz. (ben dosyanın ismini FORTINET.mib olarak değiştirdim).

/etc/mrtg.cfg
dosyasına aşağıdaki kodları yapıştırınız.

######################################################################
# Multi Router Traffic Grapher -- Sample Configuration File
######################################################################
# This file is for use with mrtg-2.5.4c

### Global Config Options
#  Directories
WorkDir: /var/www/mrtg
LoadMIBs: /var/www/mrtg/MIB/FORTINET.mib

### Global Defaults

EnableIPv6: no
WriteExpires: Yes
Language: english
#Extension[_]: php
RunAsDaemon:Yes
Interval:5
Title[^]: Analysis for
Colours[_]: Green#00eb0c,Blue#1000ff,Red#ff0000,Violet#ff00ff
Background[_]: #ffffff

# Network Interface: Internal
Target[int]: 1:public@192.168.2.254
Title[int]: Internal
PageTop[int]: <h1>Internal interface</h1>
Options[int]: growright,nopercent,integer
MaxBytes[int]: 125000000
LegendI[int]: In:
LegendO[int]: Out:

# Network Interface: Wan1
Target[wan1]: 2:public@192.168.2.254
Title[wan1]: Wan1
PageTop[wan1]: <h1>Wan1 interface</h1>
Options[wan1]: growright,nopercent,integer
MaxBytes[wan1]: 125000000
LegendI[wan1]: In:
LegendO[wan1]: Out:

# Network Interface: Wan2
Target[wan2]: 3:public@192.168.2.254
Title[wan2]: Wan2
PageTop[wan2]: <h1>Wan2 interface</h1>
Options[wan2]: growright,nopercent,integer
MaxBytes[wan2]: 125000000
LegendI[wan2]: In:
LegendO[wan2]: Out:


#Monitoring active sessions
Target[tcps]: .1.3.6.1.4.1.12356.1.10.0&.1.3.6.1.4.1.12356.1.10.0:
public@192.168.2.254
Title[tcps]: Active Sessions
PageTop[tcps]: <h1>Active Sessions</h1>
Options[tcps]: gauge, growright, nopercent
MaxBytes[tcps]: 1000000
YLegend[tcps]:  Sessions
ShortLegend[tcps]: sess
LegendI[tcps]: Sessions
LegendO[tcps]: Sessions
Legend1[tcps]: Active Sessions
Legend2[tcps]: Active Sessions

#Memory
Target[fnSysMemUsage.0]:1.3.6.1.4.1.12356.1.9.0&.1.3.6.1.4.1.12356.1.9.0:
public@192.168.2.254
Title[fnSysMemUsage.0]: Memory Usage
PageTop[fnSysMemUsage.0]: <H1>Memory Usage</H1>
Options[fnSysMemUsage.0]: gauge, growright,nopercent
MaxBytes[fnSysMemUsage.0]: 100
YLegend[fnSysMemUsage.0]: Memory
ShortLegend[fnSysMemUsage.0]: %
LegendI[fnSysMemUsage.0]: Memory usage
LegendO[fnSysMemUsage.0]: Memory usage
Legend1[fnSysMemUsage.0]: Physical Memory Used
Legend2[fnSysMemUsage.0]: Physical Memory Used

# cpu
Target[FGTcpu]: .1.3.6.1.4.1.12356.1.8.0&.1.3.6.
Title[FGTcpu]: Procesor Usage
PageTop[FGTcpu]:  <h1>Procesor Usage</h1>
Options[FGTcpu]: gauge, growright, nopercent
MaxBytes[FGTcpu]: 100
YLegend[FGTcpu]: pourcent
ShortLegend[FGTcpu]: %
LegendI[FGTcpu]: CPU usage
LegendO[FGTcpu]: CPU usage
Legend1[FGTcpu]: Total CPU Used
Legend2[FGTcpu]: Total CPU Used

kodu yapıştırdıktan sonra

indexmaker etcmrtg.cfg > /var/www/mrtg/index.html

komutunu çalıştırın. komutu arka arkaya bir kaç defa çalıştırın.

browsera
192.168.2.250/mrtg yazdığınızda mrtg index sayfasının görüntülendiğini göreceksiniz.

Reklamlar