Etiket arşivi: samba

debian da samba server kurulumu

öncelikle bu yazıda yer alan bilgilerin büyük bir kısmı http://www.erdalyazicioglu.com.tr adresinden alınmıştır. Yazıyı yazım amacım kurduğum sistemin conf ayarlarını ve konfigurasyon sırasını yazıya dokmek ve ileride bir sıkıntı anında başvurarak sorunu çözmektir. bildiğiniz gibi yazı kalıcıdır ve insan nisyanla maluldur.

yapmak istediğim yapı şu şekildedir.

3 adet departman var.

1-satıs

2-muhasbe

3-sevkiyat

home dizini altında 4 adet klasor oluşturup (sevkiyat,muhasebe,satis,paylasim) her klasoru ilgili departmana paylaştırmak ve paylasım klasörünü ise tüm kullanıcılara paylaştırmak istiyorum .

Home dizini altında

mkdir -p /home/MUHASEBE

mkdir -p /home/SATIS

mkdir -p /home/SEVKIYAT

mkdir -p /home/PAYLASIM komutlarını vererek klasörleri oluşturuyorum.

yine her departman için group tanımlıyorum.

# groupadd MUHASEBE

# groupadd SATIS

# groupadd SEVKIYAT

# groupadd PAYLASIM

kullanıcıları oluşturup ilgili kullanıcıyı ilgili groupa ekliyorum..

1-useradd -g MUHASEBE -c “Rüştü ATMACA” “rustu.atmaca” (MUHASEBE grubuna üye rustu.atmaca kullanıcısı oluşturulur.)

2-passwd rustu.atmaca (rustu_atmaca kullanıcısına şifre verilir.)

3-smbpasswd -a rustu.atmaca (rustu kullanıcısı için samba login şifresi oluşturulur. burada dikkat edilecek şey samba pass le Windows passlerin aynı olmasıdır.)

bir kullanıcıyı birden fazla groupa ekleyebiliriz. örneğin yukarıdaki rustu.atmaca kullanıcısına hem MUHASEBE hemde PAYLASIM grouplarına eklemeliyiz.

$pico /etc/group dosyasını açıp

MUHASEBE:x:1001:rustu.atmaca,ahmet.lila
PAYLASIM:x:1002:rustu.atmaca,ahmet.uner

şeklinde dosyayı düzenleyebiliriz.

apt-get install samba komutunu vererek sambanın kurulmasını sağlıyoruz.
smbclient -L localhost -U% komutuyla sambanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz.
kontrolden sonra

cp /etc/samba/smb.conf smb.conf2

komutuyla orginal conf dosyasını yedekliyoruz(elimizin altında bulunsun)

daha sonra
pico /etc/samba/smb.conf komutuyla dosyayı açıp aşağıda ki komutları yazıyoruz.

[global]
workgroup = sahrayon.com
netbios name = %h Server (Samba %v)
log file =/var/log/samba/log.%U
max log size = 1000
syslog = 0

oplocks=yes
socket options=TCP_NODELAY SO_SDNBUF=8760 SO_RCVBUF=8760
share modes=no
read prediction=yes
log level=1

[MUHASEBE]
path= /home/MUHASEBE
browseable=yes
writeable=yes
valid users=@MUHASEBE
admin users=@MUHASEBE

[SATIS]
path= /home/SATIS
browseable=yes
writeable=yes
valid users=@SATIS
admin users=@SATIS

komutlar yazıldıktan sonra
/etc/init.d/samba restart komutu verilerek servis yeniden başlatılır.

Reklamlar

debian da samba server kurulumu

öncelikle bu yazıda yer alan bilgilerin büyük bir kısmı http://www.erdalyazicioglu.com.tr adresinden alınmıştır. Yazıyı yazım amacım kurduğum sistemin conf ayarlarını ve konfigurasyon sırasını yazıya dokmek ve ileride bir sıkıntı anında başvurarak sorunu çözmektir. bildiğiniz gibi yazı kalıcıdır ve insan nisyanla maluldur.

öncelikle

apt-get install samba komutunu vererek sambanın kurulmasını sağlıyoruz.
smbclient -L localhost -U% komutuyla sambanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz.
kontrolden sonra

cp /etc/samba/smb.conf smb.conf2

komutuyla orginal conf dosyasını yedekliyoruz(elimizin altında bulunsun)

daha sonra
pico /etc/samba/smb.conf komutuyla dosyayı açıp aşağıda ki komutları yazıyoruz.

[global]
workgroup = sahrayon.com
netbios name = %h Server (Samba %v)
log file =/var/log/samba/log.%U
max log size = 1000
syslog = 0

oplocks=yes
socket options=TCP_NODELAY SO_SDNBUF=8760 SO_RCVBUF=8760
share modes=no
read prediction=yes
log level=1

[SAMBA]
path= /home/YEDEK
browseable=yes
writeable=yes
valid users=rustu_atmaca
admin users=rustu_atmaca

[%U SAMBA]

path= /home/YEDEK/%U
browseable=yes
writeable=yes
valid users=@YEDEK
admin users=@YEDEK

komutlar yazıldıktan sonra
/etc/init.d/samba restart komutu verilerek servis yeniden başlatılır.

sırasıyla aşağıdaki komutlar yürütülür.
1- mkdir -p /home/YEDEK (path= /home/YEDEK tüm paylaşımlar burada tutulacak)
2-groupadd YEDEK (YEDEK grubu oluşturulur)
3-useradd -m -G YEDEK -c “Rüştü ATMACA” “rustu_atmaca” (YEDEK grubuna üye rustu_atmaca kullanıcısı oluşturulur.)
4-passwd rustu_atmaca (rustu_atmaca kullanıcısına şifre verilir.)
5-smbpasswd -a rustu_atmaca (rustu kullanıcısı için samba login şifresi oluşturulur. burada dikkat edilecek şey samba pass le Windows passlerin aynı olmasıdır.)
6-mkdir -p /YEDEK/rustu_atmaca
7-chown rustu_atmaca /YEDEK/rustu_atmaca

komutuyla ayarları bitiriyoruz. sisteme dahil edilecek her kullanıcı için 3-7 arası uygulanır.